skolj

Vad är Nasaline?

Nässköljaren Nasaline är ett unikt verktyg framtagen för effektiv, skonsam och enkel sköljning av hela näshålan. Den är patenterad i mer än 20 länder däribland Sverige, EU och USA. Nasaline är en registrerad medicinteknisk produkt klass I (CE).

En jämförelse mellan nässköljning med Nasaline och saltvattenssprayer:
Vad är skillnaden?

Nasaline

Ger en ordentlig sköljning av näshålan     
Användaren har full kontroll av flödet
förbästa komfort och effektivitet
Saltvattnet får en skonsam virvelstråle     
Användaren blandar sin egen saltlösning     
För frekvent och upprepad användning     
Mycket kostnadseffektivt på längre sikt     
Inga tillsatser

Saltvattenspray

Ingen egentlig sköljning av näshålan,
fuktning av näsan    
Användaren har ringa kontroll av flödet
Ingen virvelstråle
Prefabricerat saltvatten eller havsvatten
Förbrukningsartikel, håller bara för kortvarigt
bruk, sämre ur miljösynpunkt
Mycket höga kostnader på längre sikt
Vissa har tillsatser som konserveringsmedel
eller drivgaser